MUSKARI

Muskarissa lauletaan ja soitetaan yhdessä monipuolisesti niin vanhoja, kuin uusia lauluja. Muskarit sisältävät pienen tarinan, jonka lomassa lauletaan sekä soitetaan erilaisia soittimia, opetellaan kehorytmiikkaa sekä musiikkitermejä.

Muskareissa on kaksi toimintamallia: pienryhmät sekä koko talon muskari. Pienryhmissä jokaiselle lapselle tulee mahdollisuus oppia sekä kokeilla erilaisia soittimia tasapuolisesti. Koko talon muskarissa lapset oppivat toisiltaan sekä pääsevät esiintymään toisillensa.


Muskarin teema on sovittavissa päiväkodin toiveesta ja soittimia ei tarvitse olla valmiina päiväkodilla.

Muskarien kesto on n. 30-45min.

Muskarit sisältävät:

- Eri soittimiin ja ääniin tutustumista

- Oman kehon soittimiin (kehorytmit) tutustumista

- Soittimien valmistamista

- Monipuolisesti erilaisiin musiikin genreihin tutustumista

- Musiikkimaailman termeihin tutustumista